Certifierad Iveco-verkstad

En del av Ivecos servicenätverk

 Vi erbjuder full service och reservdelar till alla Ivecos Bus förekommande modeller. Vår personal besitter stor kompetens och erfarenhet. Hos oss får Ni även hjälp med alla förekommande märken på marknaden.

 

 

 

Miljö – certifierad enligt ISO 14001:2015

Miljöarbetet i EA Verkstad AB innebär att miljötänkandet ingår som en viktig del i den dagliga verksamheten och att en ständig miljöförbättringsprocess pågår. Detta avser både verkstadsproduktion, reservdels-hantering, fordonsförflyttningar samt det arbete som bedrivs på kontor och verkstäder.

 

Kvalité - certifierad enligt ISO 9001:2015

Kvalitetsarbetet i bolaget innebär att rutiner och instruktioner styr det dagliga arbetet för en väl fungerande organisation, där medarbetare i bolaget verkar med kvalité i arbetsmoment och kundmöte.

 

Arbetsmiljö - certifierad enligt ISO 45001:2018

EA Verkstad AB skall bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att minska och förebygga risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöarbetet är anpassat till medarbetarnas olika förutsättningar ur fysisk och psykosocial synpunkt.